Nhấn vào đây để chơi Bắt chữ ngay trên web

BÀI CA PHỞ: What does the Pho say ? [The Fox Parody]. Phở mới ra lò đây.

Lượt xem: 30.309 Bình luận: 68
Nguồn: http://www.youtube.com/NhoxNhoi
Đăng ngày 23/11/2013 bởi
ChấtVL 688.663
Góp ý